Aalborg
     Lars Rye Bertelsen            Silvia B. Jensen            Mette W. Gregersen           


Nyborg
        Dorte B. Hviid
Lars Silvia