musikterapeuterne, Klinik for Musikterapi

Hvem er musikterapeuterne?

musikterapeuterne i Aalborg er et klinikfællesskab etableret i 1999, som består af 3 selvstændige virksomheder. musikterapeuterne i Aalborg arbejder primært i klinikken K. Christensens Vej 2, 9200 Aalborg SV, og arbejder herudover undtagelsesvist uden for klinikken, når særlige forhold taler herfor.

Klinikken har gode tilkørselsforhold i retningen nord/syd, dels fra motorvej E 45 og dels fra Hobrovej, og øst/vest fra Indkildevej og motortrafikvejen mellem Aalborg og Nibe. Der er gratis parkering umiddelbart udenfor klinikken, og nem adgang med kørestolsrampe.

musikterapeuterne i Aalborg har pr. 1/1-2013 tilknyttet musikterapeut Kent Lykke Jensen som juniorpartner.

musikterapeuterne i Nyborg er etableret i 2007.

Vi er alle universitetsuddannede musikterapeuter, medlemmer af MusikTerapeuternes Landsklub (MTL), og vi følger MTLs etiske regelsæt. musikterapeuterne modtager jævnligt supervision.

Vi arbejder selvstændigt med musikterapi med forskellige klientgrupper og har et velfungerende samarbejde bl.a. i forbindelse med foredrag og workshops.

Dorte B. Hviid, cand. mag. musikterapi 2004,
cand. phil. musikterapi 1996.
1-årig efteruddannelse i Krops- og Gestaltterapi 1997.
1999-2008 ansat ved socialpsykiatrien/psykiatrien.
Har fungeret som musikterapeutisk konsulent siden 1996,
herunder undervisning, workshops, kurser og foredrag.

dorte@musikterapeuterne.dk
Tlf. 31 17 57 15

 

Top