musikterapeuterne, Klinik for Musikterapi

Hvem er musikterapeuterne?

musikterapeuterne i Aalborg er et klinikfællesskab etableret i 1999, som består af 3 selvstændige virksomheder. musikterapeuterne i Aalborg arbejder primært i klinikken K. Christensens Vej 2, 9200 Aalborg SV, og arbejder herudover undtagelsesvist uden for klinikken, når særlige forhold taler herfor.

Klinikken har gode tilkørselsforhold i retningen nord/syd, dels fra motorvej E 45 og dels fra Hobrovej, og øst/vest fra Indkildevej og motortrafikvejen mellem Aalborg og Nibe. Der er gratis parkering umiddelbart udenfor klinikken, og nem adgang med kørestolsrampe.

musikterapeuterne i Nyborg er etableret i 2007.

Vi er alle universitetsuddannede musikterapeuter, medlemmer af MusikTerapeuternes Landsklub (MTL), og vi følger MTLs etiske regelsæt. musikterapeuterne modtager jævnligt supervision.

Vi arbejder selvstændigt med musikterapi med forskellige klientgrupper og har et velfungerende samarbejde bl.a. i forbindelse med foredrag og workshops.

Lars Rye Bertelsen, ekstern lektor ved Aalborg Universitet,
Klinisk musikterapeut ved Aalborg Psykiatriske Sygehus
GIM-terapeut/FAMI 2012
cand. mag. musikterapi 2003,
cand. phil. musikterapi 1997, musikterapeut 1988.
Privatpraktiserende siden 1993.
Medlem af Psykoterapeutforeningen.
Foruden musikterapi også specialundervisning og sammenspil.
Gæstelærer, teambuilding, kurser og workshops.

  Lars@musikterapeuterne.dk
Tlf. 20 40 60 25

Silvia B. Jensen, cand. mag. musikterapi 2003,
Godkendt som cand. phil. musikterapi i Danmark, 1991.
Privatpraktiserende siden 1985
Uddannet musikterapeut Argentina, 1985.
Musikterapi, undervisning, supervision, foredrag og informationskurser.
Spidskompetance indenfor Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)
Kommunikationskonsulent på dagtilbudet Nordjyllands Beskyttede Værksted (NBV)
Hjørring Kommune
Under diplomuddannelse i Logopædi (talepædagog)

silvia@musikterapeuterne.dk
Tlf. 22 81 55 67

 

Mette W. Gregersen, cand. mag. musikterapi 2004.
Privatpraktiserende musikterapeut siden 2005.
Rytmikpædagog, RMO 1993.
Musikterapi, rådgivning, kurser og workshop - særligt indenfor
flygtningeområdet.
Desuden arbejde i en kulturskole for bl.a. elever med specielle
behov, musik- og rytmikundervisning.

  mette@musikterapeuterne.dk
Tlf. 24 41 10 47

Top