musikterapeuterne, Klinik for Musikterapi

Hvem kan gå i musikterapi?

Musikterapi er en behandlingsform, der er velegnet til en række målgrupper med forskellige problematikker/diagnoser:

 • Kontaktvanskeligheder
 • Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
 • Psykiske lidelser
 • Sprog-, tale- og stemmeproblemer
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Demens
 • Senhjerneskadede, bl.a. afasi
 • Mennesker med ønske om personlig udvikling

Klienterfaring

Musikterapeuterne har erfaring i behandling af følgende klientgrupper:

 • Normalt fungerende børn med kontakt- og kommunikationsproblemer i familien, skolen eller institutionen
 • Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser
 • Børn og unge med ADHD eller GUA
 • Syndromer som Aspergers, Tourettes, Pierre Robin, Cri du Chat og Cornelia de Lange
 • Voksne handicappede med senhjerneskade
 • Børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 • Unge og voksne med lettere udviklingshandicap og psykiatriske diagnoser
 • Unge og voksne med psykiske lidelser, herunder skizofreni og depression samt misbrugsproblematikker
 • Flygtninge med post traumatisk stress reaktion (PTSD)
 • Voksne med ønske om selvudvikling

Top