musikterapeuterne, Klinik for Musikterapi

Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en behandlingsform med brug af musik og samtale.

I musikterapi bruges musik til at nå terapeutiske mål.

De overordnede mål er at skabe afklaring, forandring og udvikling, og at opretholde eller genetablere psykiske og fysiske færdigheder.

De konkrete mål afhænger af den enkelte klient, og musikterapisessionerne tilrettelægges efter klientens behov og aktuelle situation.

Musikken bruges forskelligt, f.eks. benyttes improvisation, musiklytning, brug af komponeret musik, sammenspil, sang og bevægelse, leg med lyd, m.m.

Musikterapi kan foregå individuelt og i gruppe.

Musikalske færdigheder kræves ikke.

Hvorfor vælge musikterapi?

Musikterapi er en non-verbal terapiform, der er særlig velegnet til mennesker der har svært ved at sætte ord på deres følelser og som oplever, at sproget er utilstrækkeligt. Musikterapi er også velegnet til mennesker, som er alt for gode til at intellektualisere og distancere sig fra egne følelser.

Brug af musik i terapi giver mulighed for at komme i kontakt med og udtrykke følelser uden ord. I musikken synliggøres konflikter og problemstillinger, og den verbale del af terapien giver mulighed for refleksion og bearbejdning.

Den musikterapeutiske proces sigter mod at bruge kreativitet og spontanitet i en individuel udviklingsproces. Musikterapi tager udgangspunkt i klientens styrkesider og potentialer.

Musikterapi er også velegnet til kontaktetablering med klienter med nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, og til mennesker med et handicap, hvor evnen til at tale er forstyrret, nedsat eller ikke tilstede.

Top